Phỏng vấn CEO HBLAB nhân Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, chủ tịch công ty HBLAB, anh Nguyễn Huy Thắng đã vinh dự được …

Phỏng vấn CEO HBLAB nhân Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam Đọc thêm