QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG

1

Gửi CV

Gửi CV ứng tuyển qua email hrteam@hblab.vn hoặc ứng tuyển qua form bên dưới 

XEM XÉT CV

Từ 1-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được CV ứng tuyển, Bộ phận tuyển dụng sẽ liên hệ phản hồi về kết quả review CV
2
3

KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Không cố định việc kiểm tra đầu vào Bài test sẽ áp dụng với tùy từng trường hợp và sẽ được làm luôn trong buổi phỏng vấn (nếu có)

PHỎNG VẤN

Bộ phận tuyển dụng sắp xếp lịch hẹn và thông báo thời gian, địa điểm, quy trình phỏng vấn tới các ứng viên.
4
5

KẾT QUẢ

Kết quả phỏng vấn sẽ được phản hồi đến ứng viên trong 3-5 ngày làm việc.

1. Gửi CV

Gửi CV ứng tuyển qua email hrteam@hblab.vn hoặc ứng tuyển qua form bên dưới 

2. XEM XÉT CV

Từ 1-3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được CV ứng tuyển, Bộ phận tuyển dụng sẽ liên hệ phản hồi về kết quả review CV

3. KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Không cố định việc kiểm tra đầu vào Bài test sẽ áp dụng với tùy từng trường hợp và sẽ được làm luôn trong buổi phỏng vấn (nếu có)

4. PHỎNG VẤN

Bộ phận tuyển dụng sắp xếp lịch hẹn và thông báo thời gian, địa điểm, quy trình phỏng vấn tới các ứng viên.

5. KẾT QUẢ

Kết quả phỏng vấn sẽ được phản hồi đến ứng viên trong 3-5 ngày làm việc.

FORM ỨNG TUYỂN

Click or drag a file to this area to upload.
File đính kèm định dạng .docs/.pdf/ và nhỏ hơn 5MB
Scroll to Top

FORM ỨNG TUYỂN

Click or drag a file to this area to upload.
File đính kèm định dạng .docs/.pdf/ và nhỏ hơn 5MB