Giải pháp

GIẢI PHÁP DO HBLAB PHÁT TRIỂN

小売業向けソリューション

Hệ thống cho ngành Bán lẻ

 • Trang Thương mại điện tử
 • Quản lý hàng tồn kho, dự báo nhu cầu
 • Hệ thống quản lý khách hàng bằng CRM

Phần mềm quản trị doanh nghiệp

 • Hệ thống kế toán, chấm công
 • Phần mềm tuyển dụng
 • SAP
 • Nghiệp vụ Odoo

Hệ thống cho ngành Fintech

 • Hệ thống thẻ
 • Hệ thống bảo hiểm
 • Hệ thống thanh toán

Hệ thống Marketing kỹ thuật số

 • Hệ thống thương mại điện tử
 • Dịch vụ trực tuyến
 • Hệ thống quản lý khách hàng dành cho doanh nghiệp

Ứng dụng công nghệ mới

 • Công nghệ Blockchain
 • Công nghệ thực tế ảo AR/VR
 • Giải pháp AI Phân tích Hình ảnh, Ngôn ngữ, Phân tích và dự đoán dữ liệu

Các dịch vụ Offshore khác

 • Xây dựng Website, Ứng dụng di động
 • Xây dựng hệ thống nghiệp vụ
 • Testing
 • Migration

Scroll to Top

FORM ỨNG TUYỂN

Click or drag a file to this area to upload.
File đính kèm định dạng .docs/.pdf/ và nhỏ hơn 5MB