TechTalk chia sẻ kiến thức công nghệ tại HBLAB

Chiều 01/12 tại HBLAB, TechTalk với 2 chủ đề về “𝐎𝐩𝐞𝐧𝐙𝐞𝐩𝐩𝐞𝐥𝐢𝐧 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫” và “𝐎𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠” đã mang lại nhiều kiến thức công nghệ bổ ích.