Author Archives: thangnh

Liên kết với công ty Asilla trong việc nghiên cứu nghiệp vụ xử lý hình ảnh bằng công nghệ AI

Ngày 01/10/2017, công ty HBLAB đã hợp tác với công ty cổ phần Asilla (Trụ sở chính: Thành phố Machida của Tokyou, CEO: Kimura Daisuke) về việc nghiên cứu xử lý hình ảnh bằng công nghệ AI.   Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã góp phần thay đổi đáng kể cho ngành […]