HBLAB sẵn sàng tham chiến!

Đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong năm mới, Ban lãnh đạo HBLAB và các trưởng bộ phận đã cùng nhau quyết tâm, hợp lực và sẵn sàng “tham chiến”, chinh phục những mục tiêu phía trước sau buổi Họp chiến lược năm 2023 vừa qua.

Vào ngày 03 – 04 tháng 12/2022, Ban lãnh đạo HBLAB đã tổ chức chuyến đi 02 ngày cho đội ngũ lãnh đạo, trưởng bộ phận và các thành viên cốt cán với mong muốn mọi người được bày tỏ quan điểm và đóng góp cho mục tiêu mới của bộ phận và công ty. Không chỉ là dịp để tổng kết lại những thành tích trong năm 2022, Ban lãnh đạo và các trưởng bộ phận cũng cùng nhau thảo luận về chiến lược hoạt động cho năm 2023, từ đó đồng lòng tiến về mục tiêu phía trước.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thú vị trong buổi họp “truyền thống” hàng năm của HBLAB nhé!

Top bài viết trong tháng

Scroll to Top

FORM ỨNG TUYỂN

Click or drag a file to this area to upload.
File đính kèm định dạng .docs/.pdf/ và nhỏ hơn 5MB