HBLAB JSC chính thức trở thành ISTQB Gold Partner

HBLAB JSC CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH 𝗜𝗦𝗧𝗤𝗕 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥

✨ Tháng 1 năm 2023, HBLAB JSC đã chính thức trở thành đối tác hạng Gold với ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) – Tổ chức cung cấp chứng chỉ thẩm định chất lượng kiểm thử phần mềm có giá trị toàn cầu.

💯 Mở đầu năm 2023 với sự công nhận về chất lượng kiểm thử, đây còn là minh chứng cho nỗ lực phát triển năng lực của đội ngũ tester HBLAB đồng thời thể hiện quyết tâm của Công ty để mang đến dịch vụ kiểm thử đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt. Với đội ngũ kiểm thử kinh nghiệm, HBLAB JSC tự tin đảm bảo đầu ra dự án ở mức cao nhất và làm hài lòng mọi đối tượng khách hàng.

🔥 Với bước nền quan trọng là Gold Partner, HBLAB đặt mục tiêu trở thành đối tác cao hơn nữa với ISTQB trong tương lai. 

🔸 HBLAB JSC được vinh dự là Gold Partner trên website ISTQB tại:https://partner.istqb.org

🔸 HBLAB JSC được vinh danh tại Vietnamese Testing Board tại: https://vietnamesetestingboard.org/partner-program

HBLAB JSC CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH 𝗜𝗦𝗧𝗤𝗕 𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥

Top bài viết trong tháng

Scroll to Top

FORM ỨNG TUYỂN

Click or drag a file to this area to upload.
File đính kèm định dạng .docs/.pdf/ và nhỏ hơn 5MB