HBLAB triển khai chương trình “Đồng hành mùa dịch” với gia đình nhân viên

🤝 Trong tháng 9 vừa qua, với mục đích chia sẻ các khó khăn với gia đình nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID, HBLAB đã triển khai chương trình “Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐢̣𝐜𝐡, 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐦𝐨̣𝐢 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧”.
 
🤝 Trong lần hỗ trợ đầu tiên, HBLAB đã hỗ trợ cho 8 gia đình CBNV với tổng số tiền hỗ trợ là 22 triệu đồng.
 
🤝 Thông qua hoạt động này, các gia đình nhân viên đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời, từ đó tinh thần “CHÂN THÀNH” và “CHIA SẺ” – hai trong số bốn giá trị cốt lõi của HBLAB đã thật sự được lan tỏa một cách đầy nhân văn.
 

Top bài viết trong tháng

Scroll to Top

FORM ỨNG TUYỂN

Click or drag a file to this area to upload.
File đính kèm định dạng .docs/.pdf/ và nhỏ hơn 5MB