Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Salary


$

$

Chọn kỹ năng …PositionChọn khu vực


Chọn loại jobChọn kinh nghiệmJob Search

Project Manager

UP TO $2500
HeadQuarter (Hà Nội)Japan
LeaderManager
Làm việc với khách hàng để làm rõ các yêu cầu cụ thể của mỗi dự án, đảm bảo tính khả thi của dự án theo phạm vi và ngân sách đã duyệt., xem thêm …
Full Time
Product Manager (PM)
jQueryReactJSAngularJS