Hệ thống cửa nhận diện khuôn mặt

  • Phát triển hệ thống có thể tự động đóng, mở cửa bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

  • Tensorflow, Deeplearning

  • Thiết kế cơ bản/ Thiết kế chi tiết/ code/ test