SEMINAR “Gulp & Browers-sync for developing”

Lang thang vài group công nghệ, đọc mấy tin tuyển dụng của các công ty viết, biết GULP, biết bootstrap, biết JS, biết cái này biết cái kia… là một lợi thế
Không hiểu “biết” ở đây là biết như thế nào???? Biết tất cả hay chỉ là biết cái “logo” của nó!!!
Theo HBLab biết là nắm rõ được lợi ích mà nó mang tới, làm được gì, giúp được gì
Diễn ra vào 17h00 thứ 3 ngày 25/07/17 seminar “Gulp & Browers -sync for developing” với chia sẻ của bạn Trần Thanh Tùng đã giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về GULP