Thành tựu

Hệ thống cửa nhận diện khuôn mặt

 • Phát triển hệ thống có thể tự động đóng, mở cửa bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

 • Tensorflow, Deeplearning

 • Thiết kế cơ bản/ Thiết kế chi tiết/ code/ test

Phát triển hệ thống Share Economy

 • Phát triển ứng dụng có thể kết nối những nhân viên trong công ty để mua bán, giúp đỡ nhau, cùng nhau Share Economy.

 • Java, React native

 • 30 Người/Tháng

 • Thiết kế cơ bản/ Thiết kế chi tiết/ code/ test

Hệ thống phân tích KPI

 • Phát triển hệ thống phân tích sự kiện, item, nhân vật mới… đang được yêu thích trong game để từ đó có thể nhìn nhận được khuynh hướng của thị trường game.

 • PHP, AngluarJS, AWS, Nginx, Jenkins

 • 15 Người/Tháng

 • Thiết kế cơ bản/ Thiết kế chi tiết/ code/ test

Liên lạc với chúng tôi

Chúng tôi sẽ đề xuất một dịch vụ phù hợp theo yêu cầu của bạn.
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.