Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

Data Engineer

$600-$1500
Urgent
Engineer
Chi tiết »

Senior IT Recruiter

$600-$1000
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Android Developer – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to $1600

$600-$1600
30/11/2021
Developer
Chi tiết »

Chuyên viên Tuyển dụng – IT Recruiter

7.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Urgent
HR & Admin
Chi tiết »

B2B Sales Manager

Upto 1000$
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
30/09/2021
Communicator
Chi tiết »

TTS Admin

30.000 VND/giờ
15/06/2021
Chi tiết »

Designer

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Android Developer – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to $1600

$600-$1600
30/11/2021
Developer
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

React Native Developer – Upto $1500

600$ - 1500$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Unity Developer – Up to $1000

$500-$1000
30/06/2021
Developer
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1600

$600-$1600
30/09/2021
Developer
Chi tiết »

Senior Java Developer – Upto $1800

$1200 - $1800
Urgent
Developer
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
31/08/2021
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
30/04/2021
Developer
Chi tiết »

Senior IT Recruiter

$600-$1000
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Chuyên viên Tuyển dụng – IT Recruiter

7.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Urgent
HR & Admin
Chi tiết »

Designer

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
30/09/2021
Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
01/10/2021
BrSE
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
31/12/2021
BrSE
Chi tiết »

QA Engineer – up to $700

$400-$700
31/05/2021
Engineer
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

Upto 1200$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

Data Engineer

$600-$1500
Urgent
Engineer
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

$1000-$2000
30/06/2021
Engineer
Chi tiết »

B2B Sales Manager

Upto 1000$
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Data Engineer

$600-$1500
Engineer
Urgent
Chi tiết »

Senior IT Recruiter

$600-$1000
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Android Developer – Up to $1500

$600-$1500
Developer
Urgent
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to $1600

$600-$1600
Developer
30/11/2021
Chi tiết »

Chuyên viên Tuyển dụng – IT Recruiter

7.000.000 - 15.000.000 VNĐ
HR & Admin
Urgent
Chi tiết »

B2B Sales Manager

Upto 1000$
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
Communicator
30/09/2021
Chi tiết »

TTS Admin

30.000 VND/giờ
15/06/2021
Chi tiết »

Designer

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $1500

$600-$1500
Developer
Urgent
Chi tiết »

Android Developer – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to $1600

Developer
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

React Native Developer – Upto $1500

Developer
Chi tiết »

Unity Developer – Up to $1000

Developer
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1600

Developer
Chi tiết »

Senior Java Developer – Upto $1800

Developer
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Technical Leader
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

Senior IT Recruiter

Nhân viên
Chi tiết »

Chuyên viên Tuyển dụng – IT Recruiter

HR & Admin
Chi tiết »

Designer

Nhân viên
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

BrSE
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

BrSE
Chi tiết »

QA Engineer – up to $700

Engineer
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

QC
Chi tiết »

Data Engineer

Engineer
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

Engineer
Chi tiết »

B2B Sales Manager

Nhân viên
Chi tiết »