Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

[Elife] PHP Developer

600$~1600$
Urgent
Developer
Chi tiết »

IT Support

12.000.000 ~ 15.000.000 VND
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

15.000.000 - 30.000.000 VND + Commission
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

25.000 VND/ giờ
Urgent
Internship
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Upto 2200$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $2000

Upto 2000$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Business Analyst (BA) Lead

Thỏa thuận
Urgent
Leader
Chi tiết »

Technical Leader

30.000.000 ~ 50.000.000 VND
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

IT Support

12.000.000 ~ 15.000.000 VND
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

600$~1600$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Upto 2200$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $2000

Upto 2000$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Technical Leader

30.000.000 ~ 50.000.000 VND
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1600

$700-$1600
Urgent
Developer
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1600

$600-$1600
Urgent
Developer
Chi tiết »

Unity Developer (AR/VR)

Up to 1500$
Urgent
Lập trình viên
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to 2000$

Upto 2000$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $2000

Upto 2000$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Customer Success Manager (Làm việc tại Nhật Bản)

500 - 700 man/năm
Urgent
Manager
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
Urgent
BrSE
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
Urgent
Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
Urgent
BrSE
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1300

12.000.000 - 30.000.000
Urgent
QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – upto $2000

upto $2000
30/07/2022
Engineer
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

15.000.000 - 30.000.000 VND + Commission
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

25.000 VND/ giờ
Urgent
Internship
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

600$~1600$
Developer
Urgent
Chi tiết »

IT Support

12.000.000 ~ 15.000.000 VND
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

15.000.000 - 30.000.000 VND + Commission
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

25.000 VND/ giờ
Internship
Urgent
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Upto 2200$
Developer
Urgent
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
Developer
Urgent
Chi tiết »

Java Developers – Up to $2000

Upto 2000$
Developer
Urgent
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Business Analyst (BA) Lead

Thỏa thuận
Leader
Urgent
Chi tiết »

Technical Leader

30.000.000 ~ 50.000.000 VND
Technical Leader
Urgent
Chi tiết »

IT Support

Nhân viên
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

Developer
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $2000

Developer
Chi tiết »

Technical Leader

Technical Leader
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1600

Developer
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1600

Developer
Chi tiết »

Unity Developer (AR/VR)

Lập trình viên
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to 2000$

Developer
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $2000

Developer
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Nhân viên
Chi tiết »

Customer Success Manager (Làm việc tại Nhật Bản)

Manager
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

BrSE
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

BrSE
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1300

QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – upto $2000

Engineer
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

Nhân viên
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

Internship
Chi tiết »