Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

Business Analyst (BA)

Thương lượng
Urgent
Executive
Chi tiết »

IT Recruiter (Middle/Senior)

15,000,000-25,000,000 VND
Urgent
Executive
Chi tiết »

Trưởng Phòng IT

Competitive
Urgent
Manager
Chi tiết »

L&D Team Leader

Competitive
Urgent
Manager
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Business Analyst (BA) Lead

Thỏa thuận
Urgent
Leader
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

HBFUTURE 02 – Chương trình đào tạo Fresher tại HBLAB

Upto 5.000.000 VND
29/12/2021
Developer
Chi tiết »

L&D Executive

12,000,000-18,000,000 VND
Urgent
Executive
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

IT Recruiter (Middle/Senior)

15,000,000-25,000,000 VND
Urgent
Executive
Chi tiết »

Trưởng Phòng IT

Competitive
Urgent
Manager
Chi tiết »

L&D Team Leader

Competitive
Urgent
Manager
Chi tiết »

L&D Executive

12,000,000-18,000,000 VND
Urgent
Executive
Chi tiết »

Chuyên viên Tuyển dụng – IT Recruiter

7.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Urgent
HR & Admin
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

HBFUTURE 02 – Chương trình đào tạo Fresher tại HBLAB

Upto 5.000.000 VND
29/12/2021
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1600

$600-$1600
Urgent
Developer
Chi tiết »

Unity Developer (AR/VR)

Up to 1500$
Urgent
Lập trình viên
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to $1600

$600-$1600
30/03/2022
Developer
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $1500

$600-$1500
Urgent
Developer
Chi tiết »

React Native Developer – Upto $1500

600$ - 1500$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1600

$600-$1600
Urgent
Developer
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Admin Lead (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Urgent
Manager
Chi tiết »

Solution Architect (Làm việc tại Nhật Bản)

500 - 700 man/năm
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Customer Success Manager (Làm việc tại Nhật Bản)

500 - 700 man/năm
Urgent
Manager
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
Urgent
BrSE
Chi tiết »

Infra – Cloud Engineer

$800-$1500
Urgent
Engineer
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
30/04/2022
Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
Urgent
BrSE
Chi tiết »

Business Analyst (BA)

Thương lượng
Urgent
Executive
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

Upto 1200$
Urgent
QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

$1000-$2000
30/12/2021
Engineer
Chi tiết »

Business Analyst (BA)

Thương lượng
Executive
Urgent
Chi tiết »

IT Recruiter (Middle/Senior)

15,000,000-25,000,000 VND
Executive
Urgent
Chi tiết »

Trưởng Phòng IT

Competitive
Manager
Urgent
Chi tiết »

L&D Team Leader

Competitive
Manager
Urgent
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Business Analyst (BA) Lead

Thỏa thuận
Leader
Urgent
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Technical Leader
Urgent
Chi tiết »

HBFUTURE 02 – Chương trình đào tạo Fresher tại HBLAB

Upto 5.000.000 VND
Developer
29/12/2021
Chi tiết »

L&D Executive

12,000,000-18,000,000 VND
Executive
Urgent
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
Developer
Urgent
Chi tiết »

IT Recruiter (Middle/Senior)

Executive
Chi tiết »

Trưởng Phòng IT

Manager
Chi tiết »

L&D Team Leader

Manager
Chi tiết »

L&D Executive

Executive
Chi tiết »

Chuyên viên Tuyển dụng – IT Recruiter

HR & Admin
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Technical Leader
Chi tiết »

HBFUTURE 02 – Chương trình đào tạo Fresher tại HBLAB

Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1600

Developer
Chi tiết »

Unity Developer (AR/VR)

Lập trình viên
Chi tiết »

Node JS Developer – Up to $1600

Developer
Chi tiết »

Frontend Developers (React JS/Angular/ VueJS) – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

React Native Developer – Upto $1500

Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1600

Developer
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Nhân viên
Chi tiết »

Admin Lead (HBLAB Japan)

Manager
Chi tiết »

Solution Architect (Làm việc tại Nhật Bản)

Nhân viên
Chi tiết »

Customer Success Manager (Làm việc tại Nhật Bản)

Manager
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

BrSE
Chi tiết »

Infra – Cloud Engineer

Engineer
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

BrSE
Chi tiết »

Business Analyst (BA)

Executive
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

Engineer
Chi tiết »