Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

IT Support

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
31/05/2021
Nhân viên
Chi tiết »

React Native Developer – Upto 1500$

600$ - 1500$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Unity Developer – Up to $1000

$500-$1000
30/06/2021
Developer
Chi tiết »

Trợ lý Giám đốc

6,000,000-10,000,000 VND
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

PR Leader

$800-$1500
Urgent
HR & Admin
Chi tiết »

Nhân viên Kế toán

6,000,000-10,000,000 VND
30/04/2021
Nhân viên
Chi tiết »

Senior Java Developer – Upto $1800

$1200 - $1800
Urgent
Developer
Chi tiết »

QA Engineer – up to $700

$400-$700
31/05/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
31/12/2021
BrSE
Chi tiết »

React Native Developer – Upto 1500$

600$ - 1500$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Unity Developer – Up to $1000

$500-$1000
30/06/2021
Developer
Chi tiết »

Senior Java Developer – Upto $1800

$1200 - $1800
Urgent
Developer
Chi tiết »

Scrum Master – Up to $2500

Up to $2500
Urgent
Scrum Master
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
31/08/2021
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
30/04/2021
Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1200

$600-$1600
31/05/2021
Developer
Chi tiết »

iOS Developer – Up to $1000

$600-$1000
Developer
Chi tiết »

05 Frontend Developers (React JS/Angular JS) – Up to $1600

$600-$1600
Urgent
Developer
Chi tiết »

IT Support

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
31/05/2021
Nhân viên
Chi tiết »

Trợ lý Giám đốc

6,000,000-10,000,000 VND
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

PR Leader

$800-$1500
Urgent
HR & Admin
Chi tiết »

Nhân viên Kế toán

6,000,000-10,000,000 VND
30/04/2021
Nhân viên
Chi tiết »

Chuyên viên Đào tạo và Phát triển

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
30/06/2021
HR & Admin
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
01/10/2021
BrSE
Chi tiết »

05 IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
30/09/2020
Communicator
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
31/12/2021
BrSE
Chi tiết »

QA Engineer – up to $700

$400-$700
31/05/2021
Engineer
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

Upto 1200$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

QC Manager – Up to $1600

Upto 1600$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

$1000-$2000
30/06/2021
Engineer
Chi tiết »

IT Support

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
Nhân viên
31/05/2021
Chi tiết »

React Native Developer – Upto 1500$

600$ - 1500$
Developer
Urgent
Chi tiết »

Unity Developer – Up to $1000

$500-$1000
Developer
30/06/2021
Chi tiết »

Trợ lý Giám đốc

6,000,000-10,000,000 VND
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

PR Leader

$800-$1500
HR & Admin
Urgent
Chi tiết »

Nhân viên Kế toán

6,000,000-10,000,000 VND
Nhân viên
30/04/2021
Chi tiết »

Senior Java Developer – Upto $1800

$1200 - $1800
Developer
Urgent
Chi tiết »

QA Engineer – up to $700

$400-$700
Engineer
31/05/2021
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
Engineer
31/12/2021
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
BrSE
31/12/2021
Chi tiết »

React Native Developer – Upto 1500$

Developer
Chi tiết »

Unity Developer – Up to $1000

Developer
Chi tiết »

Senior Java Developer – Upto $1800

Developer
Chi tiết »

Scrum Master – Up to $2500

Scrum Master
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Technical Leader
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1200

Developer
Chi tiết »

iOS Developer – Up to $1000

Developer
Chi tiết »

05 Frontend Developers (React JS/Angular JS) – Up to $1600

Developer
Chi tiết »

IT Support

Nhân viên
Chi tiết »

Trợ lý Giám đốc

Nhân viên
Chi tiết »

PR Leader

HR & Admin
Chi tiết »

Nhân viên Kế toán

Nhân viên
Chi tiết »

Chuyên viên Đào tạo và Phát triển

HR & Admin
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

BrSE
Chi tiết »

05 IT Comtor- upto $1200

Communicator
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

BrSE
Chi tiết »

QA Engineer – up to $700

Engineer
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

QC
Chi tiết »

QC Manager – Up to $1600

QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

Engineer
Chi tiết »