Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

Chuyên viên Đào tạo và Phát triển

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
30/06/2021
HR & Admin
Chi tiết »

Scrum Master – Up to $2500

Up to $2500
Urgent
Scrum Master
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

Upto 1200$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
31/08/2021
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
30/04/2021
Developer
Chi tiết »

QC Manager – Up to $1600

Upto 1600$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1600

$600-$1600
31/05/2021
Developer
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
01/10/2021
BrSE
Chi tiết »

Scrum Master – Up to $2500

Up to $2500
Urgent
Scrum Master
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
31/08/2021
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
30/04/2021
Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1600

$600-$1600
31/05/2021
Developer
Chi tiết »

05 Frontend Developers (React JS) – Up to $1500

$600-$1600
31/12/2020
Developer
Chi tiết »

Project Manager – Up to $2500

Up to $2500
Urgent
Project Manager
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

$600-$1600
30/09/2021
Developer
Chi tiết »

Chuyên viên Đào tạo và Phát triển

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
30/06/2021
HR & Admin
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
01/10/2021
BrSE
Chi tiết »

05 IT Comtor- upto $1200

$600-$1600
30/09/2020
Communicator
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

Upto 1200$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

QC Manager – Up to $1600

Upto 1600$
31/12/2021
QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

$1000-$2000
31/12/2020
Engineer
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
Engineer
31/12/2021
Chi tiết »

Chuyên viên Đào tạo và Phát triển

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ
HR & Admin
30/06/2021
Chi tiết »

Scrum Master – Up to $2500

Up to $2500
Scrum Master
Urgent
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Up to $2200
Technical Leader
Urgent
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

Upto 1200$
QC
31/12/2021
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
Developer
31/08/2021
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

$600-$1500
Developer
30/04/2021
Chi tiết »

QC Manager – Up to $1600

Upto 1600$
QC
31/12/2021
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1600

$600-$1600
Developer
31/05/2021
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
BrSE
01/10/2021
Chi tiết »

Scrum Master – Up to $2500

Scrum Master
Chi tiết »

Technical Leader – Up to $2200

Technical Leader
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $1600

Developer
Chi tiết »

05 Frontend Developers (React JS) – Up to $1500

Developer
Chi tiết »

Project Manager – Up to $2500

Project Manager
Chi tiết »

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

Developer
Chi tiết »

Chuyên viên Đào tạo và Phát triển

HR & Admin
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

BrSE
Chi tiết »

05 IT Comtor- upto $1200

Communicator
Chi tiết »

QC/Tester – up to $1200

QC
Chi tiết »

QC Manager – Up to $1600

QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – Min $1000

Engineer
Chi tiết »