Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

Project Manager – Up to $2500

Project Manager

05 IT Comtor- upto $1200

Junior

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

Lập trình viên

Project Manager – Up to $2500

Project Manager

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

Lập trình viên

05 IT Comtor- upto $1200

Junior

Project Manager – Up to $2500

Project Manager

05 IT Comtor- upto $1200

Junior

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

Lập trình viên

Project Manager – Up to $2500

Project Manager

PHP Developer (Laravel, MySQL) ~$1500

Lập trình viên

05 IT Comtor- upto $1200

Junior