Tôi rất lo lắng về chất lượng dịch vụ của phát triển offshore. Bên bạn có thể đảm bảo về chất lượng không?

Chúng tôi nhất định sẽ mang đến các bạn một dịch vụ có chât lượng cao. Để có thể đảm bảo chất lượng cao, trong quá trình phát triển, chúng tôi có thể cử kĩ sư sáng Nhật và luôn sẵn sàng để có thể đối ứng một cách nhanh chóng.