Tôi muốn nghiên cứu về AI, bên công ty bạn có thể làm được không?

Vâng, có chứ. Ngoài việc may mắn sở hữu những kĩ sư có am hiểu sâu sắc về AI, chúng tôi còn có liên kết với công ty cổ phần Asila – công ty có liên kết với team nghiên cứu AICS của DHBKHN. Vì thế, tôi nghĩ là có thể giúp bạn trong viêc nghiên cứu AI. Thêm vào đó, công ty tôi cũng chuẩn bị sẵn môi trường phát triển chuyên dụng cho Deeplearning.