Tôi có ý định sẽ nhờ offshore phát triển hệ thống nghiệp vụ nhưng còn đang băn khoăn liệu các bạn có thể hiểu được nghiệp vụ và spec phức tạp không?

Vâng, chúng tôi có thể chứ. Chúng tôi có những BrSE giỏi tiếng Nhật, những kĩ sư có kinh nghiệm phát triển hệ thống nghiệp vụ của Nhật nên tôi nghĩ là không cần lo lắng về vấn đề này. Thêm vào đó, trong TH spec phức tạp chúng tôi có thể cử kĩ sư của mình sang Nhật để nắm bắt spec.