Tôi chưa có kinh nghiệm làm với offshore. Giả sử nếu chúng ta hợp tác với nhau, thì có thể cho tôi biết một cách cơ bản về cơ chế cũng như cần chuẩn bị tài liệu gì sẵn được không ạ?

Chúng tôi có thể suggest cho bên bạn những cơ chế phù hợp nhất. Bên bạn cần chuẩn bị tài liệu về spec, bản thiết kế một cách rõ ràng, chính xác. (Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bên bạn template sẵn của spec)