Thông tin tuyển dụng

Với khẩu hiệu “We’re stronger together”, các thành viên của HBLAB luôn coi nhau nhưng thành viên của một đại gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi tin rằng sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp tạo nên một tập thể vững mạnh và những team làm việc ăn ý.

Các vị trí đang tuyển

Frontend Developer ( ReactJs)

Negotiate
31/08/2022
Developer
Chi tiết »

Kỹ sư Thiết Kế Cơ Khí

14.000.000 - 20.000.000 VND
13/07/2022
Engineer
Chi tiết »

[Elife] Tester

14.000.000 ~ 20.000.000 VNĐ
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

IT Comtor Lead

up to 1500$
31/08/2022
Leader
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

600$~1600$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Embedded software engineer

14.000.000 - 20.000.000 VND
13/07/2022
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $2000

up to $2000
31/07/2022
Developer
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

15.000.000 - 30.000.000 VND + Commission
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

25.000 VND/ giờ
Urgent
Internship
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Upto 2200$
Urgent
Developer
Chi tiết »

L&D Executive

10,000,000-15,000,000 VND
Urgent
Executive
Chi tiết »

Frontend Developer ( ReactJs)

Negotiate
31/08/2022
Developer
Chi tiết »

Kỹ sư Thiết Kế Cơ Khí

14.000.000 - 20.000.000 VND
13/07/2022
Engineer
Chi tiết »

IT Comtor Lead

up to 1500$
31/08/2022
Leader
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

600$~1600$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Embedded software engineer

14.000.000 - 20.000.000 VND
13/07/2022
Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $2000

up to $2000
31/07/2022
Developer
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Upto 2200$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

$300-$500
Urgent
Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $2000

Upto 2000$
Urgent
Developer
Chi tiết »

Technical Leader

30.000.000 ~ 50.000.000 VND
Urgent
Technical Leader
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Thỏa thuận
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Customer Success Manager (Làm việc tại Nhật Bản)

500 - 700 man/năm
Urgent
Manager
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

30-45 man
Urgent
BrSE
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

$600-$1200
Urgent
Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

$1000-$2500
Urgent
BrSE
Chi tiết »

[Elife] Tester

14.000.000 ~ 20.000.000 VNĐ
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

QC/Tester

10.000.000 - 17.000.000
07/07/2022
QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

500$-1000$
31/12/2021
Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – upto $2000

upto $2000
30/07/2022
Engineer
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

15.000.000 - 30.000.000 VND + Commission
Urgent
Nhân viên
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

25.000 VND/ giờ
Urgent
Internship
Chi tiết »

Frontend Developer ( ReactJs)

Negotiate
Developer
31/08/2022
Chi tiết »

Kỹ sư Thiết Kế Cơ Khí

14.000.000 - 20.000.000 VND
Engineer
13/07/2022
Chi tiết »

[Elife] Tester

14.000.000 ~ 20.000.000 VNĐ
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

IT Comtor Lead

up to 1500$
Leader
31/08/2022
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

600$~1600$
Developer
Urgent
Chi tiết »

Embedded software engineer

14.000.000 - 20.000.000 VND
Developer
13/07/2022
Chi tiết »

Golang developer – Up to $2000

up to $2000
Developer
31/07/2022
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

15.000.000 - 30.000.000 VND + Commission
Nhân viên
Urgent
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

25.000 VND/ giờ
Internship
Urgent
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Upto 2200$
Developer
Urgent
Chi tiết »

L&D Executive

Executive
Chi tiết »

Frontend Developer ( ReactJs)

Developer
Chi tiết »

Kỹ sư Thiết Kế Cơ Khí

Engineer
Chi tiết »

IT Comtor Lead

Leader
Chi tiết »

[Elife] PHP Developer

Developer
Chi tiết »

Embedded software engineer

Developer
Chi tiết »

Golang developer – Up to $2000

Developer
Chi tiết »

Shopify Developer – Upto 2200$

Developer
Chi tiết »

Fresher developers (backend – frontend – mobile)

Developer
Chi tiết »

Java Developers – Up to $2000

Developer
Chi tiết »

Technical Leader

Technical Leader
Chi tiết »

Marketing Executive (HBLAB Japan)

Nhân viên
Chi tiết »

Customer Success Manager (Làm việc tại Nhật Bản)

Manager
Chi tiết »

BrSE/SE làm việc tại Nhật Bản

BrSE
Chi tiết »

IT Comtor- upto $1200

Communicator
Chi tiết »

BrSE – up to $2500

BrSE
Chi tiết »

[Elife] Tester

Nhân viên
Chi tiết »

QC/Tester

QC
Chi tiết »

AI Engineer (Fresher/Junior)

Engineer
Chi tiết »

AI Specialists – upto $2000

Engineer
Chi tiết »

Sales IT (Thị trường Global)

Nhân viên
Chi tiết »

Sale Global (Intern/ Part time)

Internship
Chi tiết »